Wat is er voor nodig?

De volgende onderdelen komen altijd terug in een AR systeem: de Applicatie zelf, tracking van objecten en camera, real-time rendering van 3D en 2D elementen, en de hardware-device(s) waarop alles draait.

Applicatie / User Experience

De applicatie is de software die de waarde aan de gebruiker levert, en de productie hiervan is onze kernactiviteit. Om de samenhang met de volgende punten duidelijk te maken: de applicatie integreert de benodigde tracking- en presentatie-componenten en draait op een hardware-device.

De inhoud van deze applicatie kan natuurlijk legio zijn. Hoe zo’n applicatie tot stand komt, en de diensten die wij hiervoor leveren, is te lezen op de pagina Wat we doen.

Tracking

Met tracking wordt bepaald waar de objecten die geaugmenteerd moeten worden zich voor de camera bevinden, zodat de juiste 3D overlay getoond kan worden. Of het bepaalt waar de camera zich in de ruimte bevindt, voor toepassingen waarbij je vrij kan rondlopen. Eigenlijk is tracking het centrale vraagstuk voor iedere AR oplossing. De andere aspecten zijn natuurlijk even noodzakelijk, maar bestaan al veel langer, en zijn iets meer een ‘solved problem’. Maar voor tracking zijn er nog vele verschillende oplossingen, waarbij er nog geen beste is die overal toegepast kan worden.

Binnen het tracking vraagstuk kunnen de volgende onderverdeling gemaakt worden:

  • gaat het over positie (GPS), oriëntatie (accelerometer, magnetometer, gyroscoop, etc) of beide (marker-tracking) ?
  • werkt het systeem alleen buiten of ook binnen?
  • hoe precies is het systeem (staan de augmentaties op de juiste plek), en hoe snel (staan ze er meteen, of komen ze er een beetje achteraan)?
  • moet de plek van de augmentatie fysiek voorbereid worden (bv met een marker), of kan het overal gebeuren (zoals met GPS)?
  • moet de plek van de augmentatie in het geheugen van de computer voorbereid worden (zoals bijvoorbeeld met het PTAMM systeem), of kan je er zo op af lopen en beginnen (zoals met PTAM)?

Presentatie

Met presentatie bedoelen we hoe de augmentatie weergegeven wordt. De grootste onderverdeling is: zijn het platte labels die zich op een 3D locatie in de ruimte bevinden, of is de augmentatie zélf een 3D voorwerp?

Verder zijn hier (onder andere) de volgende onderscheiden te maken, en de komende tijd nog veel ontwikkelingen te verwachten:

  • occlusie: kan de augmentatie achter fysieke voorwerpen verdwijnen, of zit deze er altijd voor? Achter statische voorwerpen (zoals gebouwen, muren) of ook dynamische (er loopt iemand voor de augmentatie langs..)
  • weergave-kwaliteit: met hooglichten, real-time schaduw?
  • verlichting: past de 3D augmentatie qua verlichting in de echte omgeving?