Wat is AR?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we eerst naar een definitie, dan naar de hoofdvormen waarin het voorkomt, en daarna naar de belangrijkste onderdelen van ieder AR systeem.

Volgens de definitie op Wikipedia is het een systeem dat reëel en virtueel combineert, real-time interactief is en in drie dimensies functioneert.

Globaal gezien zijn er 3 hoofdvormen te onderscheiden: Magic Lens, Virtual Mirror en Spatial Augmented Reality, deze worden hieronder besproken.

Magic Lens

Illustratie van het Magic Lens principe In het Magic Lens model is er een weergave-oppervlak waarop de augmentatie te zien is, waarbij dit weergave-oppervlak zich tussen de gebruiker en het te augmenteren object bevindt. Waarom ‘weergave-oppervlak’ en niet ‘beeldscherm’? Het kan ook een AR bril zijn, of een witte plaat waar met een beamer op wordt geprojecteerd.

Virtual Mirror

In het Virtual Mirror (of Magic Mirror) model kijkt de gebruiker naar een beeldscherm waarbij hij zichzelf ziet, samen met de augmentatie. In dit geval bevinden de gebruiker en het te augmenteren object zich dus aan dezelfde kant van het weergave-oppervlak.

 

Spatial Augmented Reality

Het belangrijkste kenmerk van Spatial AR is dat de augmentatie niet door één of ander display bekeken wordt, maar met het fysieke object gecombineerd wordt. Een exotische variant hiervan is het augmenteren van hologrammen, en de meest bekende is Projection Mapping (of 3D Video mapping).

Er zijn al vele fantastische projecties op gebouwen gerealiseerd, en de laatste tijd is wordt het ook steeds vaker op kleinere voorwerpen toegepast. Overigens zijn deze projecties volgens bovenstaande definitie meestal geen AR aangezien ze niet interactief zijn, maar dat is wel mogelijk, en is ook al al gedaan.